More
    Home Tags Tidsskrift for kjønnsforskning

    Tag: Tidsskrift for kjønnsforskning

    Call for Papers | ”Idrett og ulikhet” | Temanummer av Tidsskrift for kjønnsforskning. Deadline den 1 september 2019

    Ulikhet og ekskludering har vist seg å være en vedvarende problematikk i norsk og internasjonal idrett. Idretten har stor symbolsk makt i dagens samfunn og har derfor stor betydning for våre forestillinger om kjønn og likestilling. I dette temanummeret av Tidsskrift for kjønnsforskning retter vi oppmerksomheten mot idrett og ulikhet.
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial