More
    Home Tags Teori & praktik

    Tag: teori & praktik

    Paneldebatt: Hur omvandlas vetenskapliga teorier till praktisk tillämpning?

    World Village of Women Sports stöttar idag ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt runt kvinnors idrott och hälsa. Resultaten av dessa ska leda till ett minskat antal skador, mer kunskap och höjd status för kvinnors idrott. Men hur får vi då ut forskningsresultaten i verkligheten, till föreningarna, till de aktiva och även till media?
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial