More
  Home Tags Sporting heritage

  Tag: sporting heritage

  Offentligt försvar av en doktorsavhandling | Den utställda idrotten: Idrott som kulturarv på idrottsmuseer i Sverige av John Berg | Malmö universitet, den 3 juni 2022

  Problemställningen som John Bergs avhandling vilar på handlar om hur idrott konstrueras som kulturarv i Sverige. Med detta menas hur kulturarvet framträder och vilka som ligger bakom skapandet av det. I ett bredare perspektiv undersöks i avhandlingen vilka förutsättningar idrottens kulturarv verkar under, såväl i ett samtida som historiskt perspektiv och såväl inom idrotten som i relation till det omgivande samhället. Det tycks vara så att förvaltandet av idrottens förflutna sker lite i skymundan och på visst avstånd från övriga samhällets kulturarv.

  Documenting the Olympics & Paralympics | Online conference panel, June 19, 2020, now available as audio recording

  This panel discussion reveals more about researchers' experiences when navigating archives, as well as the collection policies related to Olympics/Paralympics of GLAM organisations. There is a broad mix of physical, digitised and born digital resources will be covered in the presentations. The event is hosted by BSSH Chair, Raf Nicholson and moderated by BSSH Secretary Geoff Levett.

  Call for Papers | 2018 Sporting Heritage Conference | The Merseyside Maritime Museum, Liverpool, November 14–15 2018. Call ends May 31, 2018

  The conference theme is a celebration and sharing of the impact of sporting heritage across a wide range of agendas. We're looking for contributions to the conference which echo this theme and help to generate a wide understanding of the role and value of sporting heritage – this could be in the form of case studies, policy contexts, or discussion papers

  Sport in Museums Network – a resource for the study of British sport history

  The Sport in Museums Network places an emphasis on professional development and providing support for organisations across the country to better understand, protect, and provide access to the nations sporting heritage.