More
  Home Tags Solveig Straume

  Tag: Solveig Straume

  Avhandling som løfter frem noen viktige spørsmål om idrettens rolle i samfunnet

  Den 7 februari 2020 försvarade Daniel Bjärsholm sin avhandling Idrott som medel – inte som mål: Förutsättningar för socialt entreprenörskap inom idrotten (Malmö universitet). Fakultetsopponent var Solveig Strame från Høgskolen i Molde, och det är också hon som svarar för forumets recension. Efter en genomgång och analys av artiklar och kappan konstaterar vår recensent att Bjärsholms argument för en vidare roll för idrottens ligger rätt i tiden.

  The International Journal of the History of Sport, Volume 34, 2017, Issue 5–6 | Aspiration and Reflection: Sport Historians on Sport History

  The International Journal of the History of Sport is the world’s leading sport history academic periodical with fully-refereed global coverage of the subject. As well as regular issues, the IJHS also offers regionally-focused issues on the Americas, Africa, Asia, Australasia and the Pacific, Europe, and the Middle East, and special issues each year on significant topics and themes.

  Between North and South: Dilemmas of sports development aid

  Read Henning Eichberg’s review of the Norwegian dissertation by Solveig Straume, ‘Sport for all’ in new settings: A study of the Norwegian Confederation of Sports’ Sport for All projects in Tanzania in the 1980s and Zimbabwe in the 1990s.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial