More
    Home Tags Rob Light

    Tag: Rob Light

    Är idrottshistorikerns problem ett alltför stort idrottsintresse?

    Konflikten mellan sub-disciplinen idrottshistoria och moderämnet historia blommar ut för fullt i antologin New Directions in Sport History, redigerad av Duncan Stone, John Hughson och Rob Ellis (Routledge). Jens Ljunggren hittar trots bidragens skiftande kvalitet viktiga framåtsyftande tankegångar.
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial