More
    Home Tags Physiotherapy

    Tag: physiotherapy

    Ledig stilling | Faglig lederstilling, Institutt for Idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole. Søknadsfrist 20. januar 2020

    Instituttet tilbyr studier på bachelornivå i trening, helse og prestasjon med fordypning i fysisk aktivitet og helse og på master studier i idrettsvitenskap, idrettsmedisinske fag og idrettsfysioterapi. Instituttets forskningsvirksomhet er konsentrert om fem hovedområder; fysisk aktivitet og helse; kvinner, trening og helse; forebygging av idrettsskader; aktiv rehabilitering av muskel-skjelettlidelser samt fitness.
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial