More
  Home Tags Per Gerrevall

  Tag: Per Gerrevall

  European Journal for Sport and Society, Vol. 15, 2018, Issue 3

  The European Journal for Sport and Society is the official journal of the European Association for Sociology of Sport, EASS. Its function is to enable an international discussion about current issues and to foster collaboration between researchers from all social scientific sub-disciplines. It’s published 4 times per year.

  Important study, groundbreaking results, problematic conclusions

  Anne Tjønndal reviews an edited volume from Palgrave Macmillan, Sport and Social Entrepreneurship in Sweden by Tomas Peterson & Katarina Schenker. Our reviewer hails the study as an important contribution to the scholarly field of social innovation and entrepreneurship in sport, but she has serious misgivings about some of the concluding theses.

  ”Sport development” i den svenske kontekst

  Ett antal ledande svenska idrottsforskare har tänkt till om idrottsutveckling utifrån satsningarna Handslaget och Idrottslyftet, och deras tankemödor redovisas i Idéer för idrottsutveckling (SISU Idrottsböcker). I sin grundliga och kritiskt analytiska recension hittar Jørn Hansen mycket som är typiskt svenskt, och därtill en besvärande konflikt mellan samhällets mål med idrotten, och idrott som en mål i sig.