More
    Home Tags Morten Andreas Aune

    Tag: Morten Andreas Aune

    Intressant och relevant för blivande lärare i Kroppsøving och Idrott och hälsa

    Knut Skjesol & Idar Lyngstads antologi Kroppsøving, læreren og eleven: Pedagogiske emner og forskningsinnsikter (Fagbokforlaget) är skriven för den som läser till idrottslärare och förmedlar forskningsinsikter och diskuterar aktuella pedagogiska ämnen i samband med forskning. Gunn Nyberg framhåller i sin recension att antologin är ett lovvärt initiativ av forskarna vid Norduniversitet och den kan utgöra ett värdefullt bidrag till lärarutbildningarna i flera nordiska länder. Hon har läst den med stort intresse.