More
    Home Tags Mie Lykke Nielsen

    Tag: Mie Lykke Nielsen

    Tilltalande och genomarbetad lärobok i dans inom skolämnet idrott och hälsa

    I antologin Dans 22: Bevægelse, koreografi og performance, sammanställd av Mie Lykke Nielsen och utgiven av Frydenlund, ges inspiration till 22 danser som alla kan ingå i dans- och idrottsämnen på landets gymnasieskolor. Märtha Gripson, som diskuterade 2016 på avhandlingen Positioner i dans: Om genus, handlingsutrymme och dansrörelser i grundskolans praktik, är vår kunniga, och väldigt nöjda, recensent.
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial