More
    Home Tags Maj-Britt Nørgaard

    Tag: Maj-Britt Nørgaard

    Värdefull och inspirerande lärobok i dans- och rörelseundervisning

    Torun Mattsson, snart själv doktor i dans, har läst Fodfæste og himmelkys: Undevisningsbog i bevægelse, rytmisk gymnsatik og dans av Helle Winther, Lis Engel, Maj-Britt Nørgaard och Mia Herskind (Billesø & Baltzer), en bok som hon menar erbjuder en rörelsepedagogik som är teoretiskt underbyggd såväl utbildnings- och dansvetenskapligt som filosofiskt.