More
  Home Tags Kylie Wasser

  Tag: Kylie Wasser

  Event Management: An international journal, Volume 26, 2022, Number 6

  Event Management, an International Journal, has been meeting the research, educational, and analytic needs of the rapidly growing profession focused on global events for more than 20 years. The Forum Editor’s pick from the current issue: Examining Long-term Organizational Forms Surrounding Leverage and Legacy Delivery Of Canadian Major Sport Events by Kyle Wasser, Landy Di Lu, Laura Misener.

  Rik och lärorik bok i ett viktigt och komplext ämne

  Idrott är ett självändamål, men också mer än så; nyttiggörande av idrott bortom sporten självt är på många håll en explicit förväntan. Sådana aspekter av idrott behandlas i antologin Managing Sport Development: An international approach av Emma Sherry, Nico Schulenkorf och Pamm Phillips (Routledge). Anders Östnäs recenserar förtjänstfullt.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial