More
  Home Tags Kropsøving

  Tag: kropsøving

  Ledig plats | Førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i kroppsøvingsdidaktikk til Universitetet i Stavanger. Søknadsfrist 11. desember 2020

  De som ansettes vil hovedsakelig undervise og veilede studenter i grunnskolelærerutdanningene – fagprofil kroppsøving, drive forskning og faglig utviklingsarbeid, samt formidling av forskningsresultater. Veiledning på doktorgradsnivå kan også være aktuelt. Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, inngår i stillingen.

  Ledige stillinger | Førsteamanuensis i kroppsøving, to stillinger, till NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Søknadsfrist 2020-09-01

  Som ansatt i denne stillingen vil du tilhøre Fagseksjon for Kunstfagene, kroppsøving og idrett. Fagseksjonen er ansvarlig for undervisning på de femårige masterprogrammene i grunnskolelærerutdanningen, lektorutdanningen 8-13, praktisk-pedagogisk utdanning, 2-årig mastergradstilbud i fagdidaktikk, etter- og videreutdanning og ph.d.-utdanning. Vi driver forsknings-, innovasjons- og formidlingsaktivitet rettet mot skole og utdanning.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial