More
  Home Tags Jens Ljunggren

  Tag: Jens Ljunggren

  A sport history primer with impressive scope but somewhat lacking in depth and cohesion

  Gerald Gems is an ideal companion on a journey into the history of sport. He is a professor emeritus of Kinesiology with a long history of engagement in sport history research, including being past president of the North American Society for Sport History. His latest in a long line of books is Sport History: The Basics (Routledge), which we asked Jens Ljunggren to review. Our reviewer finds much in Gem’s book to commend it, although as usual, the downside of great breadth is paucity of depth.

  Impressively knowledgeable guide to the history of games that people actually played

  Wray Vamplew, nowadays entitled Emeritus Professor, is by no means resting on his laurels. His latest monograph, published just last August, is Games People Played: A Global History of Sport (Reaktion Books), in which Vamplew shows how sport has been practiced, experienced and made meaningful by players and fans throughout history. Not quite Emeritus, Professor Jens Ljunggren har read Vamplews voluminous effort, and his balanced review reveals his interest in the historiographical aspects of sport history.

  The anti-Olympic resistance movement

  While the Tokyo Olympics is in full (well…) swing, maybe it’s time to study Nolympcs. Jens Ljunggren has read two books with a Games-critical perspective, NOlympians: Inside the Fight Against Capitalist Mega-Sports in Los Angeles, Tokyo and Beyond by Jules Boykoff, and NOlympics: Tokyo 2020/1 in der Kritik, editid by Steffi Richter, Andreas Singler & Dorothea Mladenova. Our reviewer points out the obvious risks involved when activists research their own movement and write its history.

  Imponerande betraktelse över idrottens förändring över tid

  Jens Ljunggren är professor vid Historiska institutionen, Stockholms universitet med stort engagemang i idrottens historia och historiografi, vilket nu senast kommit till uttryck i boken Den svenska idrottens historia (Natur & Kultur). Den nya boken imponerar på vår recensent Isak Lidström, snart själv doktor i idrottshistoria. Inte minst uppskattar han bokens intellektuella nivå och författarens förmåga att balansera mellan akademins krav på stringens och populärhistoriegenrens krav på läsvänlighet.

  Idrott, Historia & Samhälle | Sport, History & Society, Vol. 2020

  The Swedish Association of Sports Historians (SVIF) publishes a yearbook, Idrott, historia & samhälle (Sports, History & Society) which is a peer-reviewed scholarly journal of sport history, published in Sweden for the Scandinavian market and beyond.The Forum Editor’s pick from the current issue: NORDISK IDROTTSSAMLING UNDER VINTERKRIGET: BANDYLANDSKAMPERNA SVERIGE–FINLAND OCH NORGE–FINLAND I FEBRUARI 1940 by Peter Dahlén.

  Empiriskt och teoretiskt väl underbyggd studie av svensk fotbollshistoria ur ett demokratiperspektiv

  I Fotboll, kommersialisering, demokrati (Bokförlaget idrottsforum.org) undersöker idrottshistorikerna Christer Ericsson, Björn Horgby och Bill Sund demokratiutvecklingen i svenska fotbollsklubbar under drygt 100 år, huvudsakligen genom arkivforskning. Materialet analyseras med hjälp av väl utarbetade teoretiska verktyg. Jens Ljunggren skriver uppskattande om boken, och reflekterar intresseväckande kring idrotten som demokratiforstrare.

  Meningslöst om meningen med golf

  Golf är en av få enskilda sporter som har en egen sida på idrottsforum.org. Varför är det så? Kan det vara för att det är en särskild meningsfull sport? Just det hävdar W. Thomas Schmid i boken Golf as Meaningful Play: A Philosophical Guide (Lexington Books). Vår recensent är Jens Ljunggren, och han ställer sig frågande till såväl golfsportens som bokens meningsfullhet.

  En inspirationskilde til det brede idrætsfelt

  Den första svenska läroboken i idrottsvetenskap utkom i mars 2016. Antologin Idrottsvetenskap: En introduktion (Studentlitteratur), sammanställd av Susanna Hedenborg, tar ett brett flervetenskapligt grepp om sitt ämne. Vår recensent är Lone Friis Thing vid Københavns Universitet, som själv sammanställt liknande, danska antologier.

  Idrott, Historia & Samhälle 2012

  Svenska Idrottshistoriska Föreningens (SVIF)  årsskrift, Idrott, Historia & Samhälle (IHS), har utkommit med årets nummer. Flera nyheter bjuds man, om man som denne redaktör är medlem i SVIF och får numret som en del av medlemskapet, på i den nya utgåvan. Redaktionen, till att börja med, är ny. Johan Norberg och Leif Yttergren har fått lämna plats åt Paul Sjöblom och Helena...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial