More
  Home Tags Inge Kryger Pedersen

  Tag: Inge Kryger Pedersen

  The new fitness boom: amusing ourselves to life

  This is a brilliant book, concludes Inge Kryger Pedersen her review of Brad Millington’s Fitness, Technology and Society: Amusing Ourselves to Life (Routledge). Not that it’s flawless, of course, our reviewer has reservations especially concerning chapter five; notwithstanding, that chapter seems to be the most stimulating in this overall important and well-written study.

  Ny metodbok för skandinaviska idrottsforskare får tummen upp av forumrecensent

  Äntligen, menar Anders Östnäs, finns en idrottsvetenskaplig metodbok som utgår från den skandinaviska idrottspraktiken. Han syftar på Metoder i idrætsforskning, sammanställd av Lone Friis Thing och Laila Susanne Ottesen.

  Danska sociologer om idrott och kön

  Ingela Kolfjord Hälsa och samhälle, Malmö högskola Inge Kryger Pedersen (red) DANSK SOCIOLOGI Nr. 2/15. Årg. juli 2004 Tema: Idræt og køn 160 sid, hft. København: Dansk sociologförening 2004 Den danska tidskriften Sociologi har utkommit med ett intressant temanummer om idrott och kön. De sex representerade artiklarna belyser kön och idrott ur olika infallsvinklar samtidigt som de tillsammans bildar en både historisk och nutida förståelseram för genuskonstruktion och dess förändring....
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial