More
    Home Tags Folkhälsa

    Tag: folkhälsa

    Lektor i idrottsvetenskap, inriktning folkhälsa, till GIH

    Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) ledigförklarar härmed en anställning som lektor i idrottsvetenskap. Tjänstens inriktning rör frågor kring preventivt folkhälsoarbete där fysisk aktivitet kan användas som verktyg för att bibehålla eller förbättra hälsan.
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial