Super-extra-mega-ultralopp: En forskningspodd

Karin och Annie gav ut den här boken i maj 2019. Den recenseras på idrottsforum.org i början av 2020.

Nordenskiöldsloppet – ”Världens tuffaste skidlopp” (220 km skidor), Ö till ö – ”One of the toughest endurance races in the world” (10 km simning i öppet vatten blandat med 65 km terränglöpning), Blåfrusen Ultramarathon – ”Geggan är geggig, snön slaskig, mörkret mörkt, kylan kall” (70 km terränglöpning vintertid).

Extrema motionslopp som dessa har blivit alltmer populära i den välmående svenska medelklassen på senare år. I det etnologiska och genusvetenskapliga projektet ”Super-extra-mega-ultralopp: Deltagande i extrema motionslopp som kulturellt fenomen” undersöker vi kulturella aspekter av kvinnors och mäns deltagande i denna typ av lopp, som handlar om att testa gränser och utmana sig både mentalt och kroppsligt i en kamp med och mot elementen. Men vad betyder deltagandet för den enskilda individen? Vilka är deltagarnas drivkrafter och bevekelsegrunder? Och vad får extremloppsdeltagandet för kulturella, sociala och politiska konsekvenser? Extremloppen blir i detta projekt en ingång till och ett slags minilaboratorium för att studera vår tids syn på motionsidrott, genusskapande, jämställdhet och jämlikhet.

Syftet är att ur ett genus- och intersektionellt perspektiv undersöka deltagande i extrema motionslopp som kulturellt fenomen i Sverige, liksom de villkor som omgärdar detta deltagande – både för de enskilda kvinnor och män som genomför loppen och för samhället i stort.

I podden, som startade hösten 2019, publicerar vi regelbundet korta avsnitt för att uppdatera hur projektet framskrider, var i processen vi befinner oss, pröva tolkningar, osv. Tanken är att den både ska fungera som ett sätt att sprida resultat och hålla kontakt med ”fältet”, men också som ett pedagogiskt sätt att visa och berätta hur ett kvalitativt, kulturvetenskapligt forskningsprojekt av det här slaget kan gå till.

Lyssna här: https://www.spreaker.com/show/super-extra-mega-ultralopp

Karin S. Lindelöf (projektledare), karin.lindelof@gender.uu.se
Annie Woube, annie.woube@gender.uu.se

Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och Centrum för idrottsforskning och bedrivs vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.