”Riktlinjerna borde baseras på fakta” – Louise Burke, nutritionsforskare

Det antas ofta – även inom forskningen – att de näringsrekommendationer som gäller för män även är giltiga för kvinnor. Men riktlinjerna borde inte baseras på antaganden – utan på fakta, anser professor Louise Burke (bilden) chef för Australian Institute of Sports nutritionsavdelning och ledamot av World Village of Women Sports internationella vetenskapliga råd.

-Det är möjligt att vi i slutändan kommer fram till att könsskillnaderna inte är så stora. Men då är det åtminstone en kunskap som är baserad på vetenskapliga fakta och inte som i dag, på gissningar. I dag finns det till exempel ett visst stöd för att kvinnor har lägre nivåer av vissa kroppsegna ämnen, som kreatin. Om det sedan beror på att man generellt har ett lägre energiintag eller om det rör sig om metabola faktorer eller något annat är ännu oklart, säger Louise Burke.

Australien tillhör i dag – inte minst tack vare Louise Burkes insatser – den absoluta världstoppen inom den tillämpade idrottsnutritionen. Det rör sig om en forskning där tävlingsidrottaren står i centrum. Louise Burke betonar också vikten av att förmedla enhetliga budskap till de aktiva.

-Australien är ett, åtminstone till ytan, stort land. Det är viktigt att våra idrottare inte möts av en information när de tränar hemma och en annan då de kommer till landslagssamlingarna. Vi har i dag ett antal utbildade idrottsdietister som jobbar med 2-3 sporter vardera.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.