Personlig Trener – nåtid og fremtid

uk-flagIn English

Stig-Ivan Nygård, Høgskolen i Nesna
Egil Galaaen Gjølme, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Stig Leirdal, Høgskolen i Nesna


nygard-gjolme-leirdalUndersøkelser viser at fitnessbransjen benytter en stor del personlige trenere (PT) som tilbyr veiledning av kunder uten tilstrekkelig formell kompetanse (Anderson, Elliot & Woods, 2010; Holcombe, 2003; Hilgenkamp, 1998; Gavin,1996). Dette er en trend som er blitt påvist i flere land (Gavin, 1996). Malek et al (2002) hevder at PT’er minimum bør ha bachelorgrad innen fagfeltet treningslære samt besittelse av anerkjent PT-sertifisering. Artikkelen setter søkelys på PT-utdanningen og den formelle og uformelle kompetansen blant aktive PT’er i Norge. Aktive PT’ers fagspesifikke kompetanse blir målt i forhold til egenopplevd kompetanse og kjønn, og sammenlignes også med nyutdannede PT-studenter. Resultatene er basert på en spørreundersøkelse blant PT’er i treningskjeden SATS ELIXIA (N= 126), samt studenter som har avsluttet et «basis» PT-studium, 30 studiepoeng (N= 55). Funnene i undersøkelsen viser at en stor andel av PT’ene innfrir formelle kompetansekrav, men at utdanningen ikke nødvendigvis er fagspesifikt rettet mot PT- yrket. Likevel vurderer PT’ene sin egen kompetanse som god. Det ble funnet signifikante forskjeller i egenopplevd kompetanse mellom kjønn både blant aktive PT’er og blant studenter. Undersøkelsen indikerer at kompetansekravet til norske PT’er i fitnessbransjen bør økes og gjøres mer fagspesifikt mot PT yrket, i henhold til anbefalte minimumskrav nevnt over.


 Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


STIG-IVAN NYGÅRD (f. 1971) er cand.polit i idrettsvitenskap fra NTNU. Han er ansatt som høgskolelektor i idrett ved Høgskolen i Nesna (HiNe), og har siden 1998 undervist innenfor idrett og lærerutdanning i fagområdene dans, turn og kampsport. Stig har også vært faglig ansvarlig for HiNe’s utenlandsstudier på Bali og Sydney innenfor Idrett og Personlig Trener siden 2010.

EGIL GALAAEN GJØLME (f. 1967) er cand.polit i idrettspsykologi fra NTNU. Han er ansatt som universitetslektor på Program for lærerutdanning  ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse ved NTNU. Egil har 20 års erfaring med undervisning og veiledning  fra videregående skoler, høgskoler og NTNU. Han ledet det  EU- finansierte interreg. prosjektet «Flere aktive barn og unge».  Innenfor lærerutdanningen på NTNU har han spesialisert seg på uteskole, didaktikk og vannaktiviteter.

STIG LEIRDAL (f. 1976), har cand.polit i idrettsvitenskap og phd i helsevitenskap fra NTNU. Har jobbet 9 år ved NTNU (2002-2011) og har vært ressursperson for Olympiatoppen siden 2002. Jobber som førsteamanuensis i idrett ved Høgskolen i Nesna. Forsknings og undervisningsområder er fysiologi, anatomi og biomekanikk. Har særlig kompetanse innen testing og analyse innen idrett og helse.

Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.