Ny på forskarlistan: Mattias Johansson, Örebro universitet

Vi välkomnar Mattias Johansson till forskarlistan. Mattias disputerade den 29 maj 2009 i Idrott vid Örebro på avhandlingen Qigong: Acute affective responses in a group of regular exercisers. Mattias hade handletts av Peter hassmén, och opponent vid disputationen var professor Torsten Norlander, enheten för psykologi vid Karlstads universitet. Mattias är kvar i Örebro, vid avdelningen Idrott där han är lektor i idrott, inriktning psykologi. Han undervisar i forskningsmetod, social-, tränings- och hälsopsykologi, mind-body metoder, idrott, samt folkhälsovetenskap. Mattias främsta forskningsintressen är fortsatt qigong som mind-body-metod, och i anslutning till det hälsofrämjande arbete och idrottspsykologi.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.