Idrottspsykologisk konferens: ”Förstå dina drivkrafter”

motivationSvensk Idrottspsykologisk Förening i samarbete med GIH och RF:s Elitidrottsavdelning inbjuder till en heldagskonferens på Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH) söndag den 24 mars 2013 med temat

Förstå dina drivkrafter

I det fantastiska programmet har vi i dagsläget klart med följande föreläsare:

  • Professor Edward Deci, Department of Clinical and Social Sciences in Psychology at the University of Rochester. Edward Deci är tillsammans med Richard Ryan grundare av motivationsteorin Self Determination Theory (SDT; läs mer här: http://www.selfdeterminationtheory.org). Denna teori dominerar numera motivationsforskningen över hela världen och inkluderar en mängd olika forskningsfält inklusive idrottspsykologisk forskning.
  • Professor Frank W. Bond, Goldsmiths, University London. Rr. Bond är internationell auktoritet inom ACT (Acceptance Commitment Theory) och var delaktig i de Brittiska framgångarna i samband med OS i London 2012.
  • Filosofisk praktiker Tulsa Jansson. Tulsa jobbar på olika sätt med att använda filosofi i samhället. Hon menar att filosofiska reflektioner är värdefulla på ett sätt som är unikt bland vetenskaper och metoder då den är inriktad på att ställa frågor, snarare än på att formulera svar. Frågor som stimulerar till egna tankar, egna frågor och kanske egna svar. Att tänka kritiskt och kreativt är en grundförutsättning för ett autentiskt, medvetet liv och för ett modernt, demokratiskt samhälle.
  • Simstjärnan Therese Alshammar och tränare Johan Wallberg berättar om sina erfarenheter av idrottspsykologi, och deras förståelse av de egna drivkrafterna.

Vi vänder oss som vanligt till alla som har intresse för idrottspsykologi i största allmänhet, och som har funderat över hur idrottspsykologin i praktiken kan bidra till prestationsutveckling, ökat välbefinnande och glädje. Hjärtlig välkomna till starten kl 9.30 och en spännande konferens, samt det efterföljande årsmötet kl 17.00!

Investering
I konferensavgiften, 895 kr (500 kr för heltidsstudenter, uppge detta vid anmälan) ingår föreläsningar, lunch, eftermiddagsfika samt medlemskap i Svensk Idrottspsykologisk Förening år 2013.

Anmälan
Anmälan görs till Pierre Styfberg, RF via e-post: pierre.styfberg@rf.se Uppge namn, förening eller organisation samt e-postadress vid anmälan.

Mer information
Se vår hemsida www.svenskidrottspsykologi.se eller kontakta SIPF konferensansvarige Göran Kenttä (goran.kentta@gih.se)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.