Idan-konference i september 2013 | ’Idrættens største udfordringer III: Kvalitet og kerneværdier – Hvem leverer varen?’

vejenIdan-konference i Vejen igen i 2013

Konferencen ’Idrættens største udfordringer III: Kvalitet og kerneværdier – Hvem leverer varen?’ finder sted i Vejen Idrætscenter i dagene 4.-5. september 2013.

Idrættens Analyseinstitut gentager i 2013 de to seneste års konference ’Idrættens Største Udfordringer’ i Vejen Idrætscenter med fokus på netværk, debat og viden om aktuelle udviklingstræk og udfordringer i den danske idrætssektor. I 2013 rykkes konferencedatoen fra foråret til det tidligere efterår, nemlig onsdag og torsdag den 4. og 5. september. Muligvis suppleres hovedkonferencen med målrettede ekstra seminarer/workshops enten den 3. eller 6. september.

”Med over 350 deltagere i konferencen sidste år fik vi endnu engang dokumenteret det store behov blandt kommuner, idrætsorganisationer, iværksættere, arrangører, foreninger, faciliteter og andre med interesser i den brede idrætssektor for en uvildig konferenceplatform, hvor idrætssektorens mest presserende udfordringer og den seneste viden kan bringes i spil på en direkte og fagligt kvalificeret facon. Samtidig har Vejen Idrætscenter fået overvældende ros fra deltagerne som et velegnet konferencested i et inspirerende idrætsmiljø. Derfor ser vi frem til at fortsætte samarbejdet med Vejen Idrætscenter endnu et år,” siger direktør Henrik H. Brandt fra Idrættens Analyseinstitut.

Kvalitet og kerneværdier

Det gennemgående spørgsmål i 2013-konferencen bliver ’Kvalitet og kerneværdier – Hvem leverer varen?’. Under den paraply gemmer sig en bred palet af undertemaer, som vil blive behandlet i tre delvist overlappende konferencespor.

Det ene hovedspørgsmål bliver eliteidrættens potentialer og udfordringer. Det andet bliver fokus på den voksende senioridræt og på børneidrætten, hvor heldagsskolen, de stadigt flere kommercielle aktører og generelt stigende krav og forventninger til idrætten kommer til at udfordre foreningsidrættens tilbud og dominans i de kommende år.

Et tredje væsentligt spørgsmål få måneder før kommunalvalget bliver, hvordan kommunerne kan forbedre såvel kapacitetsudnyttelsen som kvaliteten af den offentlige masse af idrætsfaciliteter inden for snævre økonomiske rammer i en økonomisk krisetid. Tilmed skal kommunerne i en tid med stigende idrætsdeltagelse og demografiske forandringer tilfredsstille nye grupper af borgere, nye idrætsaktiviteter og nye organisationsformer uden at stille eksisterende brugergrupper ringere.

”Kommunerne og idrætsorganisationerne står over for nogle store udfordringer. På den ene side forventes de at være effektive og løse en lang række konkrete samfundsdagsordener gennem idrætten, på den anden side vil de gerne fremme de kerneværdier, som frivilligheden og foreningslivet bygger på. Det er et evigt dilemma, hvad man skal prioritere – og hvorfor. Men heldigvis kommer der også hele tiden nye tekniske muligheder og løsningsmodeller, som kan være et redskab til at løse udfordringerne. Vi har masser af interessante oplægsholdere, eksempler, dilemmaer og nye undersøgelser fra ind- og udland, som vi vil bygge konferencen op omkring. Vi er helt sikre på, at vi får et spændende og inspirerende program,” siger Henrik H. Brandt.

Der vil ske mindre fornyelser af såvel afviklingsformen som den fysiske opsætning af konferencen, men som altid bliver der indlagt pauser til fælles motion i Vejen Idrætscenters inspirerende rammer i programmet.

Programmet for konferencen og praktiske oplysninger offentliggøres i foråret 2013. Inden da er interesserede velkomne til at fremsende gode forslag og ønsker til konferenceprogrammet til Idan. Kontakt henrik.brandt@idan.dk.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.