Trettio år för sent

Hans Bolling
Historiska institutionen, Stockholms universitet


Merrie A. Fidler
The Origins and History of the All-American Girls Professional Baseball League
390 sidor, inb., ill.
Jefferson, NC: McFarland 2006
ISBN 0-7864-2243-2


Ibland händer det att man får en bok att recensera som gör en villrådig. Allt som oftast beror det på att det är något med boken som man tycker är undermåligt samtidigt som man av någon orsak sympatiserar med vad författaren har velat åstadkomma. Merrie A. Fidlers bok The Origins and History of the All-American Girls Professional Baseball League är ett exempel på just detta.

Boken behandlar, som tydligt framgår av titeln, en basebolliga (tidvis softboll) för kvinnor som drevs i den nordamerikanska mellanvästern mellan 1943 och 1954, dess uppbyggnad och verksamhet, spelare och ledare. Vid en första anblick så framstår det som ett kanonämne för en riktigt bra och spännande bok, men det är tyvärr inte fallet här. The Origins and History of the All-American Girls Professional Baseball League är istället en alltför lång och seg historia. Orsaken till detta är tvåfaldig. För det första så har boken getts ut en generation för sent, det rör sig nämligen om en 30 år gammal avhandling i idrottshistoria, dock inte vid någon historisk institution, och i dag räcker det inte med att skriva om kvinnor för att göra ett ämne intressant. För det andra så saknar författaren all distans till sitt undersökningsobjekt, vilket bland annat tydligt framkommer av att till de dryga 200 sidor som behandlar AAGPBL har lagts ytterligare drygt 100 sidor om de före detta bollspelarnas intresseorganisation från 1980 till i dag. Allt väl kryddat med berömmande adjektiv. Utan att vilja nedvärdera dessa äldre kvinnors verksamhet så är det min övertygelse att boken skulle ha vunnit åtskilliga på att Fidler använt den tid det arbetet tagit till att fördjupa analysen i den del av boken som handlar om idrott.

Även om 30 år inte behöver vara en lång tid, det finns ju de som fortfarande anser det vara allt för tidigt att uttala sig om den franska revolutionens historiska betydelse, så är det en evighet när det gäller forskning kring kvinnor och genus.

Allt detta sammantaget innebär dock att fältet ligger öppet för andra forskare att med hjälp av den empiri som Fidler presenterar skriva en riktigt spännande bok om kvinnors möjligheter att utöva olika lagbollspel eller en utmärkt artikel om The All-American Girls Professional Baseball League.

 

©   Hans Bolling 2006

 


Köp boken från Adlibris.se
Kjøp boken fra Akademika.no
Køb bogen fra Saxo.dk

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.