More
    Home Tags Urban Orzolek

    Tag: Urban Orzolek

    Historien om IK Makkabi

    Torbjörn Andersson Jubileumsböcker från olika idrottsföreningar runtom i landet tenderar att ha ett rätt likartat innehåll av det enkla skälet att svenska föreningar i mångt och mycket liknar varandra. Antingen har vi att göra med välkända elitidrottsföreningar eller med mer okända småklubbar. En annan variation är att vissa klubbar är stadsbaserade och andra landsbygdslokaliserade. I samtliga fall brukar dock ett...
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial