More
    Home Tags Ulla Habermann

    Tag: Ulla Habermann

    Danska sociologer om idrott och kön

    Ingela Kolfjord Hälsa och samhälle, Malmö högskola Inge Kryger Pedersen (red) DANSK SOCIOLOGI Nr. 2/15. Årg. juli 2004 Tema: Idræt og køn 160 sid, hft. København: Dansk sociologförening 2004 Den danska tidskriften Sociologi har utkommit med ett intressant temanummer om idrott och kön. De sex representerade artiklarna belyser kön och idrott ur olika infallsvinklar samtidigt som de tillsammans bildar en både historisk och nutida förståelseram för genuskonstruktion och dess förändring....
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial