More
    Home Tags Text ethnography

    Tag: text ethnography

    Disputation | Skriftpraktiker i idrott och hälsa på högstadiet: en textetnografisk undersökning av Anna-Maija Norberg, Örebro universitet

    Syftet med Anna-Maija Norbergs avhandling är att undersöka skrivna texters funktioner i skolämnet idrott och hälsa. Tre forskningsfrågor besvaras: 1. Hur, när och varför används texter i undervisningspraktik i idrottsämnet?; 2. Vilka textteman är mest dominerande i de använda texterna, och vilket specifikt ämnesinnehåll är entextualiserat?; och 3. Vilka disciplinära identiteter erbjuder ämnets texter eleverna?