More
    Home Tags Teknik

    Tag: teknik

    Enkätundersökning | Generationsskillnader i användningen av modern teknologi inom rekreationsområdet. Svara senast den 15 juli 2018

    Denna forskning ingår i ett avhandlingsprojekt som syftar till att undersöka generationsskillnader mellan Baby Boomers och Generation Y när det gäller användningen av modern teknik inom fritid- och rekreationsområden. Frågeformuläret vänder sig til dig som är mellan 23 och 40 år och till dig som är mellan 53 och 70 år.
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial