More
  Home Tags Sports nutrition

  Tag: sports nutrition

  Biträdande lektor i idrottsvetenskap, inriktning humanbiologi, näringslära och prestationsutveckling (100 %) till Gymnastik- och idrottshögskolan. Ansök senast den 26 april 2018

  GIH har en lång tradition av arbetsfysiologisk forskning. Innehavaren av anställningen förväntas bedriva forskning inom idrottsvetenskap med inriktning humanbiologi, näringslära och prestationsutveckling. Inriktningen på det biträdande lektoratet syftar bland annat till att öka förståelsen för de underliggande mekanismerna bakom nutritionens inverkan på träningsanpassning.

  Journal of Sports Science & Medicine, Vol. 17, 2018, Issue 1

  The Journal of Sports Science and Medicine (JSSM) is a non-profit, open access scientific electronic journal, publishing research and review articles, together with case studies, in the fields of sports medicine and the exercise sciences. JSSM is published quarterly.

  Journal of Sports Science & Medicine, Vol. 16, 2017, Issue 4

  The Journal of Sports Science and Medicine (JSSM) is a non-profit, open access scientific electronic journal, publishing research and review articles, together with case studies, in the fields of sports medicine and the exercise sciences. JSSM is published quarterly.

  Journal of Sports Science & Medicine, Vol. 16, 2017, Issue 3

  The Journal of Sports Science and Medicine (JSSM) is a non-profit, open access scientific electronic journal, publishing research and review articles, together with case studies, in the fields of sports medicine and the exercise sciences. JSSM is published quarterly.

  Vacancy | Senior lecturer in Sport Sciences | Linnaeus University, Campus Kalmar. Apply before October 31, 2017

  The position as a senior lecturer includes research, education and innovation with special attention towards sport nutrition connected to physical activity and exercise. General involvement in the overall sports science community is also expected; this may include work in other sport science fields.

  Journal of Sports Science & Medicine, Vol. 16, 2017, Issue 2

  The Journal of Sports Science and Medicine (JSSM) is a non-profit, open access scientific electronic journal, publishing research and review articles, together with case studies, in the fields of sports medicine and the exercise sciences. JSSM is published quarterly.

  Journal of Sports Science & Medicine, Vol. 16, 2017, Issue 1

  The Journal of Sports Science and Medicine (JSSM) is a non-profit, open access scientific electronic journal, publishing research and review articles, together with case studies, in the fields of sports medicine and the exercise sciences. JSSM is published quarterly.

  Fem doktorander till Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm

  GIH har, som enda specialhögskola i landet, idrott, fysisk aktivitet och hälsa som sitt forskningsområde. GIH har av tradition en framträdande multidisciplinär forskning med kompetens i forskningsfrågor i ett brett spektrum. Verksamheten är organiserad i de tre inriktningarna fysisk aktivitet och hälsa, kultur och lärande samt prestation och träning.

  Journal of Sports Science & Medicine, Vol. 15, 2016, Issue 4

  The Journal of Sports Science and Medicine (JSSM) is a non-profit, open access scientific electronic journal, publishing research and review articles, together with case studies, in the fields of sports medicine and the exercise sciences. JSSM is published quarterly.

  Journal of Sports Science & Medicine, Vol. 15, 2016, Issue 3

  The Journal of Sports Science and Medicine (JSSM) is a non-profit, open access scientific electronic journal, publishing research and review articles, together with case studies, in the fields of sports medicine and the exercise sciences. JSSM is published quarterly.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial