More
    Home Tags Sofia Sebelius

    Tag: Sofia Sebelius

    Idrottslärare, gräsrotsbyråkrat som är problemlösare, trygghetsskapare och organisatör. En spännande läsning om att vara idrottslärare baserad på lärares egna berättelser

    Sofia Sebelius vill med sin licentiatuppsats Att vara idrottslärare: Om de själva får berätta (Malmö universitet) ge en bredare syn på idrottslärarrollen genom att fokusera idrottslärares egna berättelser om sitt yrkesutövande och handlande. Lena Larsson är positiv till uppsatsen men hade önskat ett mer kritiskt förhållningssätt. Dock, menar hon, är den ett ett viktigt kunskapsbidrag till forskningsfältet.
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial