More
    Home Tags Sean J. Gammon

    Tag: Sean J. Gammon

    Idrottens kvarlåtenskap genomlyses med varierande resultat

    Idrottens kulturarv – heritage, legacy – har diskuterats flitigt på senare tid, eftersom detta ofta får legitimera satsningar på kostbara event, och ämnet är centralt i antologin Sport Heritage, redigerad av Gregory Ramshaw (Routledge). Christian Widholm bjuder på en kritisk läsning och en redovisning av sådant som är bra i boken, men också av sådant som är mindre bra.