More
    Home Tags Rob Baum

    Tag: Rob Baum

    Den hegemoniska maskulinitetens ofrånkomlighet världen över

    Anna Maria Hellborg har läst en ny antologi om idrott och maskulinitet, Embodied Masculinities in Global Sport, sammanställd av Jorge Knijnik och Daryl Adair (FiT Publishing). Redaktörerna har lämnat fotboll, USA och England därhän; istället är det andra länder och sporter som får exemplifiera deras tes om den hegemoniska maskuliniteten.
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial