More
  Home Tags Per Ingvar Haukeland

  Tag: Per Ingvar Haukeland

  An examination of the Nordic model of welfare and physical culture, reviewed by someone who’s been there, done that

  Edited by Mikkel B. Tin, Frode Telseth, Jan Ove Tangen & Richard Giulianotti, and published by Routledge, The Nordic Model and Physical Culture examines the relationships between the Nordic social democratic welfare system and physical culture, across the domains of sport, education, and public space. Our reviewer is Joe Piggin. He has been physically active in almost all Nordic countries – and he quite likes this book.

  Välskriven och teoretiskt underbyggd antologi om norsk friluftslivspedagogik i högre utbildning

  Den norska antologin Friluftslivspedagogikk, sammanställd av Linda Hallandvik och Jannicke Høyem (Cappelen Damm Akademisk), tillkom på initiativ av Forum for friluftslivsfag i høyre utdanning. Vi gav boken till Jonas Mikaels, friluftslivsforskare och -lärare på GIH, som läst den med stor behållning. Hans ingående och insiktsfulla recension visar att bokens olika kapitel erbjuder insikter och kunskap för alla friluftslivsintresserade.

  Kunnskapsløft for friluftsliv må til!

  Det råder tvärpolitisk enighet om att friluftsliv kommer att få ökad samhällelig betydelse under de kommande åren. Detta ställer krav på forskningsbaserad kunskap och behovet av en plan för hur offentliga myndigheter ska stärka forskningen om friluftsliv, skriver ett antal ledande norska företrädare för friluftsforskning inom akademin och intresseorganisationer.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial