More
    Home Tags Øivind Granerud

    Tag: Øivind Granerud

    Drømmen om å bli topputøver i idrett: Momenter som påvirker muligheten til å realisere drømmen

    ”I denne artikkelen”, skriver Øivind Granerud, ”tar jeg for meg følgende momenter som påvirker muligheten for å realisere drømmen som mange barn og unge har om å bli topputøver i idrett: Lekens betydning; Allsidighet versus tidlig spesialisering; Talent, hva er det og hvem er det; Motorisk modning – relativ alderseffekt; Indre og ytre motivasjon; Selvtillit og angst innen idrett; Trenerens betydning; Foreldrenes betydning; Idrett som intergreringsarena; Frafall; Alle utøvere er like viktige.”
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial