More
  Home Tags Michele Verroken

  Tag: Michele Verroken

  Försummad kunskap om dopning och antidopningspolicy

  David Hoff Lärarutbildningen, Malmö Högskola   Dessa tre författare ger oss intressant och mycket nyttig kunskap om dopningsproblematiken i världssamhället, både inom idrotten och inom andra samhällsområden. Samtliga intar ett internationellt perspektiv vilket är relevant eftersom dopning är ett internationellt problem inom främst idrotten men också utanför densamma. Författarna utgår samtliga från samhällsvetenskapliga och/eller juridiska perspektiv. Det handlar mycket om hur antidopningspolicyn...

  En grundlig introduktion till idrottens dopningsproblematik

  David Hoff Lärarutbildningen, Malmö högskola   I boken Drugs in Sport (2003) redigerad av David R. Mottram får vi en grundlig introduktion till idrottens dopningsproblematik. Boken är en artikelsamling som täcker in de flesta kunskaps- och forskningsfält kring dopning. Det innebär att det finns en slagsida åt den medicinska forskningen, som kommit längst på området. Vilket är ganska naturligt: att börja beskriva och definiera substanserna...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial