More
  Home Tags Matthis Kempe-Bergman

  Tag: Matthis Kempe-Bergman

  International Journal of Sport Policy and Politics, Volume 12, 2020, Issue 3

  The International Journal of Sport Policy and Politics aims to publish articles that address all aspects of sport policy irrespective of academic discipline. The Forum Editor’s pick from the current issue: THE SCEPTIC, THE CYNIC, THE WOMEN’S RIGHTS ADVOCATE AND THE CONSTRUCTIONIST: MALE LEADERS AND COACHES ON GENDER EQUITY IN SPORT by Matthis Kempe-Bergman, Håkan Larsson & Karin Redelius (open access).

  Viktig avhandling om förståelsen av jämställd idrott

  Matthis Kempe-Bergman disputerade hösten 2014 på avhandlingen Man talar om jämställd idrott: Om jämställdhetssamtal med manliga idrottsledare och förutsättningar för jämställd idrott (GIH). I sin i grunden positiva recension ställer sig Anna Maria Hellborg dock tveksam till såväl metod som bestämningen av vissa begrepp.