More
    Home Tags Kjetil Steinsholt

    Tag: Kjetil Steinsholt

    Om lärande i och genom idrott

    Ingegerd Ericsson Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola  Kjetil Steinsholt & Kirsti Pedersen Gurholt (red) Aktive liv: Idrettspedagogiske perspektiver på kropp, bevegelse og dannelse 289 sidor, hft. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2620-1 I boken Aktive liv får läsaren ta del av pedagogiska teorier som tar sin utgångspunkt i kroppsligt lärande och bildning som socialt och kulturellt konstruerade. Samtidens idrottspedagogiska problemställningar belyses i olika historisk-pedagogiska perspektiv. Intentionen...
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial