More
  Home Tags Jørgen Weidemann Eriksen

  Tag: Jørgen Weidemann Eriksen

  Sosiale forskjeller i barn og ungdoms deltakelse i friluftsliv i Oslo

  Oslo är en stad med social ojämlikhet. I en ny forskningsrapport av Kirsti Pedersen Gurholt, Ida Helene Dahl Torp och Jørgen Weidemann Eriksen undersöks barn och ungdomars deltagande i friluftsliv och hur Oslo kommun kan arbeta målmedvetet för att utjämna sociala skillnader i friluftsliv och hälsa. Våren 2018 svarade cirka 7 100 ungdomar i åldern 13-19 år på sex frågor om deltagande i friluftsliv.

  Välskriven och teoretiskt underbyggd antologi om norsk friluftslivspedagogik i högre utbildning

  Den norska antologin Friluftslivspedagogikk, sammanställd av Linda Hallandvik och Jannicke Høyem (Cappelen Damm Akademisk), tillkom på initiativ av Forum for friluftslivsfag i høyre utdanning. Vi gav boken till Jonas Mikaels, friluftslivsforskare och -lärare på GIH, som läst den med stor behållning. Hans ingående och insiktsfulla recension visar att bokens olika kapitel erbjuder insikter och kunskap för alla friluftslivsintresserade.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial