More
  Home Tags Jonas Stier

  Tag: Jonas Stier

  Et viktig bidrag til diskusjonen om hvordan styringen av svensk idrett kan forbedres

  Ett regeringsuppdrag till Centrum för idrottsforskning att göra en analys av hur idrotten skulle kunna arbeta för att förbättra styrning, öppenhet och demokratiska funktioner gav upphov till antologin Idrottens riskzoner: Om vägar till trygg och trovärdig idrott, sammanställd av Johan R. Norberg, Christine Dartsch Nilsson & Johan Faskunger (CIF). Kolbjørn Rafoss bjuder på en grundlig recension av bokens alla bidrag, som sammantaget ger en fördjupad bild av problem och möjliga lösningar.

  Karriärövergången för elittennisspelare studeras

  Den smärtsamma övergången från firad världsstjärna i tennis till vanlig, om än ovanligt rik, svensk skildras i Jonas Stiers Kändisskap och statuspassager: Idrottslig identitet i upplevelseindustrins tjänst , som här recenseras av John Hellström.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial