More
  Home Tags Jon Karlsson

  Tag: Jon Karlsson

  International Journal of Sport and Exercise Psychology, Volume 17, 2019, Issue 6

  The International Journal of Sport and Exercise Psychology (IJSEP) publishes empirical and theoretical contributions in the science of physical activity, human movement, exercise, and sport. The journal’s Editors and Editorial Board encourage researchers and scholars worldwide to submit their work for publication.

  Om förskriven fysisk aktivitet

  Fredrik Offerlind Sjukgymnastutbildningen, Lunds universitet  Jon Karlsson, Agneta Ståhle & Eva Jansson (red) Ordination motion: Vägen till bättre hälsa 183 sidor, inb., ill. Stockholm: Brombergs 2009 (FYSS – Fysisk aktivitet i Sjudomsprevention och Sjukdomsbehandling) ISBN 978-91-7337-224-4 Boken Ordination motion: vägen till bättre hälsa” är den populärvetenskapliga versionen av den numera så väletablerade vägledningen rörande fysisk aktivitet för yrkesverksamma personer inom hälso- och sjukvård, FYSS – Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial