More
  Home Tags Greta Bladh

  Tag: Greta Bladh

  Livestreamad disputation | Moving thresholds: Body narratives within the vicinity of gym and fitness culture av Greta Bladh, Umeå universitet, den 4 december 2020

  Studien tar sin början på ett gym, vilket har inskrivet i dess stadgar att verksamheten ska präglas av ett normkritiskt arbetssätt. Detta gym kan således ses som en plats där genuskodade normer, vilka i avhandlingen diskuteras i termer av trösklar, bearbetas på olika sätt med avsikt att skapa ett inkluderande klimat. Avhandlingen bygger på kvalitativa metoder såsom deltagande observationer, semi-strukturerade intervjuer, samt kollektiva minnesövningar.

  Disappointing study of the resurgent roller derby phenomenon

  In this rather slim volume, Gender, Sport, and the Role of Alter Ego in Roller Derby (Routledge), Colleen Arendt attempts to provide an answer to two question posed by herself, Why Roller Derby? Why now?, and indicates that alter ego may have a place in this. Greta Bladh kept looking for answers, for the “now”, and for the role of alter ego, to no avail.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial