More
  Home Tags Dylan Saleh

  Tag: Dylan Saleh

  Att elitsimma eller inte elitsimma? En kvalitativ intervjustudie om varför elitsatsande simmare inom idrottsgymnasium slutar simma

  Syftet med Dylan Salehs och JÞrgen KjÊrs studie var att undersöka före detta elitsatsande simmares upplevelse av avslutsprocessen inom idrottsgymnasiset och förstÄ varför de vÀljer att hoppa av. För att besvara detta baseras studien pÄ nio intervjuer med elitsatsande simmare som ingÄtt i idrottsgymnasium men valt att hoppa av under gymnasietiden eller direkt efter. Vidare analyseras detta med hjÀlp av tvÄ teoretiska ramverk, Ebaughs beslutsprocess och push/pull/anti-push/anti-pull-modellen.

  To swim or not to swim? A qualitative interview study on why elite swimmers in sports high schools quit their swimming career

  The aim of Dylan Saleh’s and Jþrgen Kjér’s study is to examine how former elite swimmers experience the process of dropout when in sports high schools, and understand why these swimmers quit. To answer the research question the research team interviewed 9 elite swimmers who choose to drop out during or right after their time at a sports high school. The data was analyzed based on two theoretical frameworks, Ebaugh's decision-making process and the push/pull/anti-push/anti-pull model.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial