More
    Home Tags Daniel Glimvert

    Tag: Daniel Glimvert

    Om idrætsanlæg, behov og tilgængelighed i Sverige

    Centrum för idrottsforskning (CIF) har på regeringens uppdrag genomfört en analys av förekomsten och behovet av ändamålsenliga anläggningar och utemiljöer för idrott och andra former av hälsofrämjande fysisk aktivitet. Resultatet presenteras i en antologi där forskare och experter ger olika perspektiv på platser för idrott och motion i Sverige. Vi bad Jens Høyer-Kruse, ledande dansk forskare i området, om en recension. Han kan konstatera att Sverige har en bit att gå för att komma i kapp sina nordiska grannar.