More
    Home Tags Cognitive functions

    Tag: cognitive functions

    Disputation | Movement behaviors and cognitive health for office workers | Emil Bojsen-Møller, GIH, fredagen den 18 mars 2022

    Emil Bojsen-Møllers avhandling är en del av ett större forskningsprojekt som syftar till att undersöka hur kontorsarbetares fysiska aktivitetsmönster relaterar till och påverkar kognition, psykisk hälsa och neurofysiologiska mekanismer för dessa. Kunskapen samproduceras med arbetsgivare och friskvårdsföretag. Syftet med denna avhandling var att belysa hur kontorsarbetares fysiska aktivitetsmönster relaterar till och påverkar kognition och neuroplasticitet.