More
  Home Tags Aurélien Daudi

  Tag: Aurélien Daudi

  Sport Scholar Profile | Aurélien Daudi, Malmö University

  Aurélien Daudi is a Ph.D. student at Malmö University. The subject of his research is the thriving domain of social media, particularly the digital culture surrounding fitness which, through the advent of social media, has grown immensely in popularity and appeal, recruiting into its midst young people from all over the world. He posits a dialectical synergy between fitness as a social practice and the governing values at the heart of social media.

  Thus spoke Monica Aldama: Cheerleading and Nietzschean transcendence

  Aurélien Daudi’s article is a philosophical examination of the six-part documentary series, Cheer, which debuted on Netflix on the 8th of January 2020 to widespread enthusiasm. In applying the philosophy of Nietzsche, notably his perhaps most famed work, the enigmatic Thus Spoke Zarathustra, and utilizing concepts like the overman, self-overcoming and the will to power, Daudi present an alternate interpretation of the events played out in series.

  Sålunda talade Monica Aldama: Cheerleading och Nietzscheansk transcendens

  Cheer är namnet på en dokumentärserie i sex delar som den 8 januari 2020 debuterade på Netflix och rönte stor uppmärksamhet världen över. Serien följer det unga cheerleadinglaget på Navarro College i Corsicana, Texas, och deras förberedelser inför den årliga collegetävlingen i Daytona, Florida. Aurélien Daudi i gott sällskap reflekterar över seriens djupare liggande budskap och dess relevans för idrotten i vid mening.

  Konferensrapport SVEBI 2019 – (idrotts)tendenser i tiden

  Den 21–22 november 2019 samlades forskare från hela Sverige på Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm för den årliga SVEBI-konferensen. Efter två dagar fyllda av intressanta presentationer, händer röda av entusiastiskt applåderande och sinnen överfulla av spännande tankar och idéer, har forumets utsända levererat en sammanfattande redogörelse av konferensdagarna.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial