More
  Home Tags Anna Bergenfeldt Fabri

  Tag: Anna Bergenfeldt Fabri

  Aktionsforskning för fysisk aktivitet och hälsa

  Den 1 februari 2019 försvarade Anna Bergenfeldt Fabri framgångsrikt sin doktorsavhandling Hälsoarbete i rörelse: Ett aktionsforskningsprojekt inom etableringsreformens samhälls- och hälsoinformation (Malmö universitet). Fakultetsopponent vid disputationen var professorn vid Åbo Akademi Michaela Pörn, och hon har för idrottsforum.orgs räkning arbetat om sin opposition till den recension som nu publiceras.

  Disputation | Hälsoarbete i rörelse av Anna Bergenfeldt Fabri, Malmö universitet, den 1 februari 2019

  Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om villkoren för en grupp sociala och hälsokommunikatörer vars syfte i sin tur varit att förändra det sätt på vilket hälsoinformationen för nyanlända flyktingar förmedlas. Fokus ligger på hur hälsokommunikatörernas medvetenhet utvecklas under deras ansträngningar att introducera fysisk aktivitet som en hälsofrämjande strategi.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial