More
    Home Tags Andreas Bågenholm

    Tag: Andreas Bågenholm

    Et viktig bidrag til diskusjonen om hvordan styringen av svensk idrett kan forbedres

    Ett regeringsuppdrag till Centrum för idrottsforskning att göra en analys av hur idrotten skulle kunna arbeta för att förbättra styrning, öppenhet och demokratiska funktioner gav upphov till antologin Idrottens riskzoner: Om vägar till trygg och trovärdig idrott, sammanställd av Johan R. Norberg, Christine Dartsch Nilsson & Johan Faskunger (CIF). Kolbjørn Rafoss bjuder på en grundlig recension av bokens alla bidrag, som sammantaget ger en fördjupad bild av problem och möjliga lösningar.
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial