More
  Home Tags Amir Ben-Porat

  Tag: Amir Ben-Porat

  Soccer & Society, Volume 21, 2020, Issue 1

  Soccer a.k.a (association) football, the most popular mass spectator sport in the world, has become a major social phenomenon since the late nineteenth century. Through the social prism of soccer, scholars across the world have tended to understand various aspects of life. Soccer & Society is the first international journal devoted to the game of soccer, aims to focus on the game in the context of a more global world.

  Soccer & Society, Volume 18, 2017, Issue 7

  Soccer and Society is the first international journal devoted to the world’s most popular game. It covers all aspects of soccer globally from anthropological, cultural, economic, historical, political and sociological perspectives.

  En bok utan ambitioner

  Hans Bolling Historiska institutionen, Stockholms universitet Yair Galily & Amir Ben-Porat (red) Sport, Politics and Society in the Land of Israel: Past and Present 166 sidor, inb. Abingdon, Oxon: Routledge 2009 ISBN 978-0-415-47927-1 År 1570 publicerade Abraham Ortelius den första moderna atlasen Theatrum orbis terrarum. Den visar upp världen som en disparat men ändå sammanhängande helhet bestående av olika delar. Det är självklart att man som sentida betraktare kan ha invändningar...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial