More
    Home Tags Alan J. George

    Tag: Alan J. George

    En grundlig introduktion till idrottens dopningsproblematik

    David Hoff Lärarutbildningen, Malmö högskola   I boken Drugs in Sport (2003) redigerad av David R. Mottram får vi en grundlig introduktion till idrottens dopningsproblematik. Boken är en artikelsamling som täcker in de flesta kunskaps- och forskningsfält kring dopning. Det innebär att det finns en slagsida åt den medicinska forskningen, som kommit längst på området. Vilket är ganska naturligt: att börja beskriva och definiera substanserna...
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial