Inbjudan till tävlingen Bästa studentuppsats om idrott 2012-13

studentuppsatsSVEBI (Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning) inbjuder studenter till en tävling om bästa uppsats på avancerad nivå (om 15-30 hp) med ett idrottspedagogiskt, -psykologiskt, -sociologiskt eller annat samhällsvetenskapligt idrottsämne.

Vinnaren/vinnarna av uppsatstävlingen bjuds på en idrottskonferensresa till Stockholm (konferensavgift, resa och logi) och erbjuds att hålla ett anförande på SVEBIs årskonferens i Stockholm den 20-21 november 2013.

SVEBI bildades 1975 och är en intresseförening för forskning, utbildning och tillämpning inom idrotten. För ytterligare information se SVEBIs hemsida www.svebi.se.

Kriterier för deltagande i uppsatstävlingen

  • Deltagarna måste vara medlemmar i SVEBI  2012-13
  • Uppsatsen skall vara på avancerad nivå och vara examinerad på universitet/högskola i Sverige under perioden 1 september 2012 – 14 juni 2013
  • Vinnaren/vinnarna får presentera uppsatsen på SVEBIs årskonferens
  • Tävlingsbidragen skall skickas in senast den 20 juni

Tidsplan

  • 130620  Uppsatsen skickas elektroniskt i två exemplar, varav ett skall vara avidentifierat
  • 130903  Besked till vinnaren/vinnarna
  • 131120-21  Presentation av uppsatsen

Procedur

Uppsatsen (2 exemplar) samt uppgift om examinationsdatum, handledare och betyg skickas till Erwin Apitzsch, Erwin.Apitzsch@psychology.lu.se. Om mer än totalt tio uppsatser anmäls till tävlingen skall den/de institution(er) som har anmält fyra eller fler uppsatser avgöra vilka tre (alternativt fler så att det totalt blir maximalt tio uppsatser) som skall delta i tävlingen.

Medlemskap i SVEBI

Studentmedlemskap i SVEBI kostar endast 50 kronor per år och sätts in på SVEBIs postgirokonto 25 18 21 – 5. Märk talongen med namn, adress och mailadress. Om du betalar via nätet var vänlig sänd ett mail med dina persondata till kassör anders.ostnas@gmail.com

Information

Eventuella frågor besvaras av Erwin Apitzsch, Erwin.Apitzsch@psychology.lu.se, Tel 046-222 8746.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.