Cykelfrämjandets uppsatsstipendium. Deadline för ansökan den 15 januari 2021

Har du skrivit en uppsats som berör ämnet cykling? Då kan du söka vårt uppsatsstipendium. Det vinnande bidraget tilldelas 10 000 kronor.
Image
Adrien Moysset tar emot utmärkelsen av Cykelfrämjandets f. d. ordförande Lars Strömgren 2019.

Uppsatsen kan vara skriven inom en rad olika fält, exempelvis: stadsbyggnad, infrastruktur, kulturstudier, historia, teknik, hälsa, ekonomi etc. Exempel på studier kan vara förändrad samhällsplanering för att möta ett ökande antal cyklister, attityder till cykling i politik och media, cykelrörelsens historia, innovationer kopplade till cykeln som transportmedel eller effekter på folkhälsa och ekonomi när allt fler cyklar.

Senaste årens uppsatsvinnare

Regler

Uppsatsen ska vara på minst kandidat- magister- eller masternivå och omfatta minst 15 högskolepoäng. Den ska vara framlagd och examinerad föregående år.

Kriterier

   • Originalitet i ingångsvinkel, metod och frågeställningar
   • Studiens relevans för aktuella frågor inom cyklingen som forskningsfält och praktik
   • Akademisk kvalitet
   • Uppsatsens empiriska kunskapsbidrag till temat cykling

Anges i ansökningen

   • Författarens/författarnas namn
   • Adress
   • Telefonnummer
   • E-postadress
   • Uppsatsens titel samt lärosäte

Uppsatsen skickas till uppsats@cykelframjandet.se

Deadline

15 januari

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.