"Annie Blazer" tag

Speglingar i den kristna evangelikala rörelsens idrottsbruk – kvinnor, erfarenheter och normativa beteendemönster

Annie Blazers etnografiska studie av hur evangelikala kvinnor ser på idrott i USA avrapporteras i boken Playing for God: Evangelical Women and the Unintended Consequencies of Sports Ministry (New York University Press). Vår recensent Mikael Lindfelt finner boken intressant, men är inte imponerad av vare sig författarens ingångstes eller hennes resultat.